Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" agro-industrial"
6 wyników
[1-20]

1. Economic and Technical Efficiency of Sunflower Seed Treatment, 2020
Głowacki S., Gołębiewski J., Hutsol T., Kiurchev S., Kolodii O., Kucher O., Mykhailov Y., Nurek T., Palianychka N., Verkholantseva V., Zadosna N. Ekonomiczna i techniczna efektywność obróbki nasion słonecznika pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2020
Klapkiv J. GLOBAL AREAS OF AGRARIAN BUSINESS DEVELOPMENT pdf
3. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Klapkiv Y., Kostetskyi Y., Putsenteilo P. MODERN CHALLENGES OF AGRARIAN BUSINESS IN UKRAINE ON THE WAY TO EUROPE pdf
4. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017
Pimenov S., Pimenova O. Impact of integration processes in formation business-models of agri-industrial enterprise pdf
5. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014
Kharcheva I. Znaczenie i modyfikacja rachunkowości w systemie zarządzania personelem w sektorze przemysłu rolnego pdf
6. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2006
Karpik V. Some problems of the state regulation in the agricultural sector pdf