Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" alternative source of protein"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2012
Czerwińska-Kayzer D., Florek J., Jerzak M., Śmiglak-Krajewska M. Determinanty produkcji roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka - w ramach nowego obszaru polityki rolnej w Polsce pdf