Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" analiza regionalna"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013
Pepliński B. Wpływ opłacalności produkcji żywca wieprzowego na zmiany pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Analiza regionalna pdf