Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" atrakcje turystyczne"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Sieczko A., Sieczko L. Determinanty popytu usług agroturystycznych pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Kosieradzki M. Informacja źródłem przewag konkurencyjnych w turystyce pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Lipianin-Zontek E., Szewczyk I. Postrzeganie i ocena atrakcji turystycznych przez turystów jako czynnik implikujący programy rozwoju i promocji produktów turystycznych regionu pdf