Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" balance of payments"
2 wyniki
[1-20]

1. Annals of Marketing Management and Economics, 2017
Gumenyuk V., Ilychok B., Poplavska Z., Pushak H. Exchange rate problems as an indicator of problems in governing the national economy pdf
2. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014
Astrîde S., Ivars B. Oddziaływanie koncentracji kapitału na wzrost gospodarczy pdf