Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" bezpieczeń­stwo żywności"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012
Matyjaszczyk E. Dostępność środków ochrony roślin w Polsce a integrowana ochrona roślin i bezpieczeństwo żywności pdf