Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" bioenergy"
7 wyników
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2020
Butorina V., Kucher O., Pustova Z., Pustova N., Tkach O. THE ROLE OF BIOMASS IN THE BIOECONOMIC POLICY OF UKRAINE AND ITS LEGAL REGULATION pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Komor A. Przestrzenne zróżnicowanie produkcji biomasy rolniczej pochodzenia roślinnego w państwach UE w kontekście rozwoju biogospodarki pdf
3. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018
Gołębiewski J. Zmiany na rynku energii odnawialnej w Unii Europejskiej w kontekście strategii cyrkularnej biogospodarki pdf
4. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017
Wicki L. Changes in land use for production of energy crops in Poland pdf
5. Annals of Marketing Management and Economics, 2017
Galchynska J. Methodogical frameworks of marketing research in the bioenergy market pdf
6. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2015
Galchynska J., Maciejczak M., Orlikowskyi M. Development of Bioenergy from Biomass in Ukraine pdf
7. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014
Gaidutskiy I. Problematyka ponadnarodowych inwestycji gospodarek niskoemisyjnych pdf