Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" birth rate"
5 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2019
Chądrzyński M., Gruziel K., Wyszomirska M. Polityka społeczna realizowana w gminie wiejskiej pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Inna T. SOCIAL-DEMOGRAPHIC FACTORS FOR DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL TERRITORIES OF POLAND AND UKRAINE pdf
3. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014
Babuchowska K. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej względem znaczenia kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich i jego przemian pdf
4. Strefa podmiejska Warszawy. Wybrane zagadnienia, 2014
Chrzanowska M., Drejerska N., Pomianek I. Strefa podmiejska Warszawy. Wybrane zagadnienia pdf
5. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2006
Sychevnik A. The development of milk market in Belarus pdf