Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" brand capital"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Kubiak K. Kapitał marki w sieci wymiany wartości pdf