Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" brand strategy"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017
Augustyn A., Florek M., Hereźniak M. W poszukiwaniu wiarygodnych metod pomiaru skuteczności budowania marek miast pdf
2. Annals of Marketing Management and Economics, 2017
Michalski E. Enterprise branding strategies pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Grabiński D. Bariery w komunikacji i promocji w regionach w kontekście wykorzystania funduszy z UE pdf