Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" business management"
6 wyników
[1-20]

1. Annals of Marketing Management and Economics, 2018
Leśniewski M., Pacholarz W. SYNERGY AND DIVERSITY OF THE RESOURCES OF AN ENTERPRISE. KNOWLEDGE MANAGER – MODEL APPROACH pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017
Miara A. Wpływ globalizacji na zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie pdf
3. Annals of Marketing Management and Economics, 2016
Balcerzak J., Bórawski P., Kochanowicz Z. The Influence of Milk Packaging on Purchase Decisions of University Students in Ostrołęka County pdf
4. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Werenowska A. Narzędzia marketingowe w promocji biura turystycznego pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011
Soliwoda M. Koncepcja „Beyond Budgeting” – perspektywy wykorzystania do zarządzania przedsiębiorstwami branży spożywczej pdf
6. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Baum R., Wielicki W. Problematyka zarządzania przedsiębiorstwami rolnymi pdf