Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" business relations"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Nowacki R., Wasilik K. Cooperation of Enterprises of the Sector of Food Processing Industry with the Entities Rendering Business Services pdf
2. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2006
Darashkevich I. The development of regional herbal market pdf