Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" bydło polskie czerwone"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012
Dymnicki E., Gajos E. Opłacalność chowu bydła polskiego czerwonego w systemie mamkowym w różnych skalach chowu pdf