Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" catches"
3 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Turkowski K. TOWARDS SUSTAINABLE AQUACULTURE IN POLAND pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Hryszko K. Rynek śledzi w krajach Unii Europejskiej pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Marciniak M. Ocena efektywności flot rybackich krajów nadbałtyckich Unii Europejskiej pdf