Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" cele ekonomiczne"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Kiełbasa B., Nowakowska-Grunt J. Możliwości usprawniania procesów zarządzania w łańcuchu żywnościowym na przykładzie Produktu Lokalnego z Małopolski pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Runowski H. Rolnictwo ekologiczne. Rozwój czy regres? pdf