Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" ceny spot"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Górska A. Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary pdf