Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" ceny ziemi rolnej"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2020
Twardowska A. Wyrównywanie się cen gruntów rolnych w krajach Unii Europejskiej pdf