Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" chatbot"
3 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019
Jaska E., Werenowska A. USING CHATBOTS IN MARKETING COMMUNICATION pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019
Lupa-Wójcik I. STUDENT ATTITUDES TOWARD THE USE OF CHATBOTS IN CUSTOMER SERVICE pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Bojanowska A. Wpływ koncepcji CRM na działania marketingowe firmy pdf