Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" cointegration"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2020
Parlinska A., Toktaş Y. The Impact of the Real Effective Exchange Rate on Poland’s Food and Live Animal Exports pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Strojny J. Wzrost pobudzany eksportem czy eksport stymulowany wzrostem sektora rolnego pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Gędek S. Analiza współzależności cen produktów rolnych pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Tatarczak E. Badanie stacjonarności oraz analiza kointegracji kursów walutowych pdf