Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" commons"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015
Daniłowska A., Zając A. Gospodarowanie wspólnym zasobem na przykładzie wybranych wspólnot gruntowych w Polsce pdf