Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" communication"
91 wyników
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Kowalska M. THE BLOG AS A COMMUNICATION TOOL IN THE ASSESSMENT OF YOUNG CONSUMERS - THE RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Baruk A. PROSUMERIC ACTIVITY OF CONTEMPORARY FINAL PURCHASERS VS. THEIR RELATIONSHIPS WITH OFFERORS pdf
3. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 2020
Wicki L. The impact of WMS implementation on work productivity. The case of three distribution warehouses pdf
4. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 2020
Klepacki B., Mindewicz P. The volatility of price offers of passenger airlines on the example of the Warsaw – Brussels route pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019
Niedzielski P., Zioło M. Finansowanie publicznej komunikacji zbiorowej w aglomeracjach miejskich w Polsce pdf
6. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019
Dąbrowski T. Wykorzystanie stron internetowych w komunikowaniu polityki społecznej odpowiedzialności przez spółki publiczne notowane na GPW w Warszawie pdf
7. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019
Becker A., Becker J. MULTICRITERIA EVALUATION OF THE USE OF ICT IN RURAL AREAS IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES IN 2018 pdf
8. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019
Jaska E., Werenowska A. USING CHATBOTS IN MARKETING COMMUNICATION pdf
9. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Kozhukhіvska R., Rybchak V., Sakovska О. Using of modern information and communication technologiesin the tourism pdf
10. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Werenowska A. Social media marketing (SMM) jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwaz grupami otoczenia pdf
11. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Konarzewska U., Michalczuk G. Komunikowanie działań CSR w procesie społecznie odpowiedzialnego inwestowania pdf
12. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Strzębicki D. Rola postów facebookowych w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego pdf
13. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Voloshchuk K., Voloshchuk Y., Voloshchuk V. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE pdf
14. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Nowacki R. USE OF ICT SERVICES AT FOOD PROCESSING ENTERPRISES AND THE INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT pdf
15. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Becker A., Becker J. REGIONAL DIFFERENTIATION OF POLAND IN TERMS OF THE DEGREE OF DIGITAL EXCLUSION OF HOUSEHOLDS IN 2017 pdf
16. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Klepacki B. THE ROLE OF LOGISTIC FOR POLISH ECONOMY DEVELOPMENT pdf
17. Annals of Marketing Management and Economics, 2018
Freund B. INFLUENCE OF COMMUNICATION OF MEDICAL PERSONNEL WITH PATIENTS ON HEALTH CARE UNITS MANAGEMENT PROCESSES pdf
18. Annals of Marketing Management and Economics, 2018
Roth A., Zawadzki T. INSTAGRAM AS A TOOL FOR PROMOTING SUPERFOOD PRODUCTS pdf
19. Annals of Marketing Management and Economics, 2018
Pięta P. DEVELOPMENT OF SOCIAL CAPITAL BY STRENGTHENING OF DIGITAL COMPETENCES AMONG GROUPS EXPOSED TO SOCIAL EXCLUSION pdf
20. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2018
Gacparska M., Panczyk M., Traczyk I. European Food Safety Authority as the source of information on food and nutrition pdf