Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" community satisfaction"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015
Lusawa R. Statystyczna zależność między miarami dobrobytu i wskaźnikami satysfakcji mieszkańców w gminach województwa mazowieckiego pdf