Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" corporate image"
4 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Jaska E. Targi jako forma komunikacji przedsiębiorstwa z grupami otoczenia pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Glabiszewski W. Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego na rzecz budowania relacji w transferze technologii pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011
Jaska E. Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa na rynku ubezpieczeniowym pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010
Dewalska-Opitek A. Model kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa pdf