Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" crop farms"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Wilczyński A. Prognoza wyników ekonomicznych wielkoobszarowych gospodarstw roślinnych w 2014 roku pdf