Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" crop yields"
2 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017
Pietrych Ł., Skarżyńska A. Projekcja opłacalności produkcji zbóż i rzepaku w perspektywie 2022 roku pdf
2. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2009
Bíró B., Szocs E. Territorial differences of climate change impact on Romanian crop production pdf