Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" czynniki sukcesu"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Pölling B., Sroka W., Wojewodzic T. Strategie i czynniki sukcesu gospodarstw rolnych w wybranych obszarach podmiejskich Europy pdf