Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" dairy market in China and Ind"
2 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Parzonko A. Stan i kierunki zmian w produkcji mleka na świecie pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008
Parzonko A. Rynek mleka w Chinach i Indiach a sytuacja w Europie pdf