Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" digital economy"
4 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Voloshchuk K., Voloshchuk Y., Voloshchuk V. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Becker A., Becker J. REGIONAL DIFFERENTIATION OF POLAND IN TERMS OF THE DEGREE OF DIGITAL EXCLUSION OF HOUSEHOLDS IN 2017 pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Glazkova I., Kozioł-Kaczorek D., Shmatko S. Smart Contracts as a New Technology in the Digital Economy pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012
Lesicki M., Pizło W. Marketing internetowy produktów żywnościowych w Polsce pdf