Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" direct payment system"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Krzyżanowski J. The Problems of Direct Support for Plant Production in the European Union and the United States pdf
2. Annals of Marketing Management and Economics, 2016
Kowalczyk B. Changes to the system of direct payments in the framework of the CAP reform for the years 2014–2020 pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013
Smolarski L. Wpływ dopłat bezpośrednich na strukturę użytkowanej ziemi w gospodarstwach rolników indywidualnych pdf