Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" dochody JST"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Malinowska-Misiąg E. DIVERSE ASPECTS OF LOCAL FISCAL CAPACITY – CASE STUDY OF POLAND pdf