Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" dochody gospodarstw domowych"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Maciejewski G. Ekonomiczna dostępność żywności w państwach Unii Europejskiej pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016
Głowacka E., Pizło W. Oszczędności gospodarstw domowych emerytów zamieszkujących tereny wiejskie –studium przypadku pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Leszczyńska M. Dochodowy wymiar nierówności regionalnych w Polsce pdf
4. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013
Kasprzyk B., Wojnar J. Teoretyczne i empiryczne kwestie pomiaru dobrobytu ekonomicznego w relacjach miasto-wieś pdf