Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" dyfuzja innowacji"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Galchynska Y., Maciejczak M., Orlykovskyi M., Wicki L. Rozwój biogospodarki opartej na wiedzy na Ukrainie – w kierunku systemu dyfuzji innowacji opartego o model poczwórnej helisy pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Bartak J. Rozwój w warunkach integracji gospodarczej w perspektywie ekonomii innego kanonu pdf