Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" ecological stability indicato"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018
Ciupa T., Suligowski R. Użytkowanie ziemi a stabilność ekologiczna obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego pdf