Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" econometric modeling"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Juszczyk S. LISTING OF SHARES OF SOME COMMERCIAL BANKS AND FINANCIAL SERVICES COMPANIES IN POLAND pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014
Dudek A. Koniunktura w polskim rolnictwie na tle sytuacji ogólnogospodarczej w latach 1996-2012 pdf
3. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2009
Bíró B., Szocs E. Territorial differences of climate change impact on Romanian crop production pdf