Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" econometric models"
8 wyników
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Pawlonka T. BEHAVIOURAL FINANCE IN AGRIBUSINESS – THE BIRTH OF A CONCEPT pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2012
Rusielik R., Świtłyk M. Efektywność techniczna produkcji mleka w wybranych europejskich gospodarstwach w latach 2008-2010 pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Bronn C. Nauki ekonomiczne: na autostradzie czy drodze donikąd? pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Juszczyk S. Wpływ cen podstawowych produktów mleczarskich na ceny mleka surowego w Nowej Zelandii pdf
5. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Borkowski B., Stańko S. Uwagi dotyczące wykorzystania i stosowania metod ekonometrycznych w badaniach Ekonomicznych pdf
6. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Juszczyk S. Uwarunkowania poziomu cen surowego mleka w USA pdf
7. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010
Dłubakowska-Puzio E., Karpuk M., Puzio K. Koncepcja wykorzystania modeli ekonometrycznych w kształtowaniu postaw pro konsumenckich w obiektach hotelowych o charakterze sanatoryjnym w Kołobrzegu pdf
8. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008
Matuszewska-Janica A., Witkowska D. Modelowanie kursu euro/dolar: dynamiczne modele ekonometryczne i sztuczne sieci neuronowe pdf