Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" economic analysis"
12 wyników
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2019
Miczyńska-Kowalska M. Suburbanizacja strefy podmiejskiej Lublina pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Wysocka-Fijorek E. Analizy ekonomiczne w średniookresowym planowaniu leśnym pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015
Gonet D., Kalinowski J. Konkurencyjność gospodarstwa wielkoobszarowego – studium przypadku pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015
Kuta Ł., Sowiński J. Analiza ekonomiczna uprawy sorgo ziarnowego w zależności od technologii zbioru pdf
5. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2014
Dibrova L., Dibrova A., Ryabchenko O., Zhemoyda O. Ukrainian Prospects in the Space of European Agro-food Trade Based on Quantitative Economic Analysis pdf
6. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013
Krzyżaniak M., Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J. Ekonomiczne aspekty produkcji biomasy wierzby w jednorocznym i trzyletnim cyklu zbioru pdf
7. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2012
Georgakopoulos G., Gikas G., Sotiropoulos I., Vasileiou K. Urban and Rural Dietary Patterns in Greece in the Years 1957-2008; An Economic Analysis pdf
8. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Chotkowski J. Metodologiczne problemy empirycznych badań ekonomicznych pdf
9. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Kozioł-Kaczorek D. Zastosowanie adaptacyjnego przedziału ufności do oszacowania różnicy dwóch średnich w badaniach ekonomicznych pdf
10. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Płotkowski L. Gospodarka leśna w badaniach ekonomiki leśnictwa pdf
11. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009
Marciniak M. Analiza i ocena zmian w polskiej gospodarce rybnej po akcesji do Unii Europejskiej pdf
12. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006
Lewandowski R. Uwarunkowania produkcji oraz wewnątrz- i zewnątrz unijnego handlu wołowiną i cielęciną w Polsce pdf