Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" economic theory"
7 wyników
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2021
Ivanov B., Stoychev V. COMPARISON OF COMPETITIVENESS BETWEEN BULGARIA, EU, USA, AND NEW ZEALAND DAIRY SECTORS pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Zawadzka D. Zmiany strukturalne na rynku trzody w Stanach Zjednoczonych i ich wpływ na cykl świński pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Roman M. Konkurencyjność regionu turystycznego w teorii eko pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2014
Misztal P. Hipoteza bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego pdf
5. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Bartkowiak R. Współczesne teorie ekonomiczne pdf
6. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Drabik E. Aukcja koni arabskich Pride of Poland jako aukcja asymetryczna pdf
7. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004
Daniłowska A. Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej pdf