Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" economical efficiency"
2 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Figurski T. Efektywność ekonomiczna gospodarstw z produkcją tytoniu pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Józwiak W., Zieliński M. Praktyczna metoda ustalania czynników wywierających wpływ na efektywność funkcjonowania gospodarstw rolnych pdf