Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" economics"
123 wyników
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140]

121. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2006
Bórawski P. Food Safety in Poland in the Aspect of European Union Integration pdf
122. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006
Stachowiak M. Ocena sytuacji wybranych gospodarstw w oparciu o elementy analizy wskaźnikowej przed i po wstąpieniu Polski do UE pdf
123. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004
Daniłowska A. Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej pdf