Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" economy of Ukraine"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019
Łyżwa E. Inwestycje jako determinanta rozwoju sektora rolnego na Ukrainie pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019
Dannikov O., Ivasko I. FARM TAXATION POLICY IN UKRAINE AND POLAND pdf
3. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015
Zhuk V. Instytucjonalne podstawy rozwoju procesów inwestycyjnych rolnictwa w gospodarce Ukrainy pdf
4. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014
Malik M., Zaburanna L. Mechanizm interwencji państwa na rzecz rozwoju sfery agrarnej gospodarki Ukrainy pdf