Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" efekt konkurencyjny"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2018
Adamczyk P. Ocena zmian liczby pracujących na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego pdf