Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" effectiveness and efficiency "
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010
Wieliczko B. System ewaluacji unijnego wsparcia wobec wsi i rolnictwa a społeczna odpowiedzialność oraz zasady good governance pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010
Zięba K. Skuteczność działań marketingowych pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Niezgoda D. Elastyczność produkcyjna i dochodowa procesu produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych pdf