Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" efficiency factors"
2 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017
Helta M. Efektywność techniczna spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 1994-2012 pdf
2. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2010
Golovkov V., Sytchevnik A. Prospects of table eggs production in Belarus pdf