Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" efficiency of capital"
3 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012
Komorowska D. Typ rolniczy a efektywność gospodarstw ekologicznych pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Waszkowski A. Hipoteza efektywności rynku – weryfikacja dla indeksu WIG- Spożywczy pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Wielicki W. Rola kapitału w przedsiębiorstwach agrobiznesu pdf