Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" ekonomika gospodarstw"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014
Sulewski P. Skłonność rolników do ryzyka a stosowane strategie jego ograniczania pdf