Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" energochłonność"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006
Wójcicki Z. Postęp technologiczny i energochłonność produkcji rolniczej w Polsce pdf