Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" energy consumption"
5 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Gaduš J., Mariš M., Marišová E., Parlińska A. Legal Regulations and the Perspectives of Renewable Energy Policy in Selected EU Member States pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Lechwar M., Leszczynska M., Puchalska K. RENEWABLE ENERGY SOURCES AS A DETERMINANT OF THE MODERN ECONOMY – POLISH HOUSEHOLD SECTOR PERSPECTIVE pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2012
Pawlak J. Efektywność nakładów energii w rolnictwie polskim pdf
4. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2007
Bukowski M. The small hydroelectric power stations as an element of the multifunctional development of rural areas pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006
Wójcicki Z. Postęp technologiczny i energochłonność produkcji rolniczej w Polsce pdf