Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" enterprise`s capital"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Baum R., Wielicki W. Rola kapitału oraz wartości niematerialnych i prawnych w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolnymi pdf