Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" environment protection in agr"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013
Kociszewski K. Implementacja programu rolnośrodowiskowego w świetle teorii efektów zewnętrznych pdf