Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" equilibrium conditions"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009
Hamulczuk M., Rembisz W. Kwestie wyrównania dopłat bezpośrednich producentom rolnym w Unii Europejskiej pdf